How smart is your company?

Doe de Smart Scan
Word gratis lid

Framework

De klassieke waardestrategieën Product Leadership, Operational Excellence en Customer Intimacy smelten samen tot één gemeenschappelijke waardestrategie. Product Life Cycles worden steeds korter en producten worden steeds meer klantspecifiek. Bedrijven zullen hun processen voor productontwikkeling, productie en dienst­verlening hierop in moeten richten.

In het ontwikkeltraject van nieuwe producten zullen het ontwerpproces en productieproces parallel plaatsvinden en niet langer sequentieel. Het digitale ontwerp van een nieuw product zal zich tegelijkertijd ontwikkelen met de productie van het fysieke product. Ook zal co-creation, door middel van samenwerkingsverbanden, steeds belangrijker worden.

Consumers veranderen in ‘Prosumers’. Door de koppeling van internet en productie in SMART Factories, kan de Prosumer direct invloed uitoefenen op het productieproces. Bestellingen van Prosumers worden direct verwerkt in het ontwerpproces en productieplanning.

De ‘Factory of the Future’ (FoF) zal bestaan uit ‘Cyber Physical Systems’ (CPS). Dit zijn intelligente zelflerende systemen van robots, modules, warehouses en ERP-systemen die in een netwerkcluster met elkaar verbonden zijn en (Wireless) communiceren via het ‘Internet of Things’, zonder tussenkomst van operators. Deze SMART Factories zijn ontworpen om verschillende producten door elkaar te produceren. Dit biedt een combinatie van maatwerk en massaproductie, ook wel Massa-individualisering of Mass Customization genoemd. Alle producten binnen het productieproces hebben een unieke identificatie, zodat op elke bewerkingsplaats duidelijk is wat er met het product moet gebeuren en producten continu traceerbaar zijn.

Organisaties zullen moeten presteren op het hoogste niveau van Operationele Excellence en continu bezig zijn met het verbeteren van processen. Het toepassen van methodieken als Lean en Six Sigma spelen een belangrijke rol in het verbeteren van processen, het reduceren van variatie en het analyseren van ‘Big data’.

Om ook in de toekomst succesvol te zijn, speelt de snelheid waarop de organisatie zich kan aanpassen een cruciale rol. Organisaties moeten meer Agile worden. Het aanpassingsvermogen is niet alleen afhankelijk van de technologische innovatie, maar vooral ook van het aanpassingsvermogen van medewerkers. Om het tempo van verandering bij te houden zullen medewerkers zich constant moeten blijven ontwikkelen.

SMART Industry biedt voor Nederlandse bedrijven veel kansen. Nederland is innovatief, heeft een hoogwaardige industrie en heeft een unieke positie in Europa als het gaat om logistiek. Hierdoor heeft Nederland een goede uitgangspositie om voorop te lopen in de nieuwe Industriële revolutie SMART Industry.

Hoewel u na het lezen van deze en de volgende pagina’s over Smart Industry de indruk zou kunnen krijgen dat het om een science fiction visie gaat, is het belangrijk om te benadrukken dat alle technologische elementen nu al beschikbaar zijn en dat de technologische vooruitgang voorloopt op de toepassing ervan. De toekomst waarover gesproken wordt in dit artikel kan dus vandaag al beginnen.